Albert Bierstadt

American, Hudson River School, 1830-1902 

 Page 1 of 1   


BIE-01 Indians Spear Fishing
Giá: Liên hệ


BIE-02 Gosnold at Cuttyhunk
Giá: Liên hệ

BIE-03 In the Yosemite Valley
Giá: Liên hệ

BIE-04 Sierra Nevada
Giá: Liên hệ
 
BIE-05 The Hetch Hetchy Valley, California
Giá: Liên hệ
 
BIE-06 Merced River, Yosemite Valley
Giá: Liên hệ
 
BIE-07 El Capitan, Yosemite Valley, California
Giá: Liên hệ
 
BIE-08 Half Dome, Yosemite
Giá: Liên hệ
 
BIE-009 Looking Up the Yosemite Valley
Giá: Liên hệ
 
 
BIE-010 Yosemite Valley
Giá: Liên hệ
 
 
BIE-011 Yosemite Valley
Giá: Liên hệ
 
 
BIE-012 Looking Down Yosemite Valley, California
Giá: Liên hệ
 

 Page 1 of 1   

 

Albert Bierstadt (1830-1902) là một họa sĩ người Mỹ được biết đến nhiều nhất nhờ những bức tranh phong cảnh thể hiện vẻ đẹp bao la hùng vĩ của miền Tây nước Mỹ. Để vẽ cảnh, Bierstadt đã tham gia một số chuyến đi về miền tây hoang dã. Mặc dù không phải là họa sĩ đầu tiên vẽ về phong cảnh nơi đây, Bierstadt là họa sĩ vẽ thành công nhất những cảnh này trong suốt phần còn lại của thế kỷ 19.

Sinh ra ở Đức, Bierstadt đã được cha mẹ của ông đưa đến Hoa Kỳ ở tuổi lên một. Sau đó ông quay lại học vẽ trong nhiều năm ở Düsseldorf. Ông trở thành một thành viên quan trọng của Trường phái Sông Hudson ở New York, một nhóm không chính thức của các hoạ sỹ có cùng quan điểm bắt đầu vẽ tranh dọc theo con sông xinh đẹp này. Phong cách của họ dựa trên các bức tranh chi tiết cẩn thận với ánh sáng lãng mạn, gần như phát sáng, đôi khi được gọi là độ sáng. Là một họa sĩ thành công với phong cảnh miền tây, Bierstadt, cùng với Thomas Moran, cũng được coi là thành viên của Trường phái Rocky Mountain.

Albert Bierstadt (1830–1902) was an American painter best known for his lavish, sweeping landscapes of the American West. To paint the scenes, Bierstadt joined several journeys of the Westward Expansion. Though not the first artist to record these sites, Bierstadt was the foremost painter of these scenes for the remainder of the 19th century.

Born in Germany, Bierstadt was brought to the United States at the age of one by his parents. He later returned to study painting for several years in Düsseldorf. He became part of the Hudson River School in New York, an informal group of like-minded painters who started painting along this scenic river. Their style was based on carefully detailed paintings with romantic, almost glowing lighting, sometimes called luminism. An important interpreter of the western landscape, Bierstadt, along with Thomas Moran, is also grouped with the Rocky Mountain School.