William Adolphe Bouguereau

French, Classicist, 1825-1905

 Page 1 of 1   


BOU-01 Song of the Angels
Giá: Liên hệ


BOU-02 A Young Girl Defending Herself Against Eros
Giá: Liên hệ

BOU-03 L'Innocence
Giá: Liên hệ

BOU-04 Admiration
Giá: Liên hệ
 
BOU-05 Biblis
Giá: Liên hệ
 
BOU-06 Cupid and Psyche as Children
Giá: Liên hệ
 
BOU-07 The Madonna of the Lilies
Giá: Liên hệ
 
BOU-08 The Madonna of the Roses
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) là họa sĩ người Pháp theo trường phái hội họa cổ điển hàn lâm. Trong những tác phẩm hội họa hiện thực của mình, ông đã sử dụng các chủ đề thần thoại, giải thích hiện đại các chủ đề cổ điển, nhấn mạnh đến cơ thể người phụ nữ. Trong suốt hoạt động nghệ thuật của mình, ông rất nổi tiếng ở Pháp và Hoa Kỳ, được trao tặng nhiều danh hiệu chính thức, và nhận được mức giá cao nhất cho những tác phẩm của ông.  Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã vẽ tổng cộng 822 bức họa, nhiều tác phẩm trong số đó nằm trong các bộ sưu tập cá nhân nên người ta không biết chính xác chúng nằm ở đâu.

William-Adolphe Bouguereau (1825–1905) was a French academic painter. In his realistic genre paintings he used mythological themes, making modern interpretations of classical subjects, with an emphasis on the female human body. During his life he enjoyed significant popularity in France and the United States, was given numerous official honors, and received top prices for his work. Throughout the course of his life, Bouguereau executed 822 known finished paintings, although the whereabouts of many are still unknown.