Chất lượng tranh    Samples of Quality

 

Các bạn có thể đánh giá chất lượng sản phẩm của chúng tôi thông qua việc so sánh dưới đây: bên trái là ảnh chụp mẫu của bức tranh cần chép hoặc ảnh chụp chân dung và bên phải là ảnh chụp sản phẩm của chúng tôi được vẽ hoàn toàn thủ công bằng chất liệu sơn dầu cao cấp trên nền vải toan chất lượng cao. Như các bạn có thể thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi rất cao, sự khác biệt của bản gốc và bản sao là rất nhỏ. Các bạn có thể tham khảo thêm chất lượng tranh trong trang Tranh có sẵn.

On this page you can examine the quality of our work: on the left are the original paintings and on the right are our 100% handmade oil on canvas reproductions. As you can see, the quality of our work is so high that it is difficult to tell the original from the copy. For samples of quality from the recent months, check our 
Tranh có sẵn (In Stock Paintings) page.

   

Tranh, ảnh gốc    Original Paintings

Tranh chép lại    Our Replicas