KHO-0002    Quý bà Gô-đi-va    Lady Godiva, 1898

By John Collier, British, 1850-1934

 

Bấm vào ảnh để phóng to    Click image to enlarge

     
Kích thước Size

 

     

Summary

Artist: 
Location: 
Medium:
Delivery:  
Original Size:
 
John Collier (1850-1934)
Herbert Art Gallery and Museum
Oil Painting Reproduction on Canvas
Delivered within 4 to 5 weeks
142.2 × 183 cm

 

       

Painting description

Xem giới thiệu chi tiết trong bài: “Đột nhập” nơi ở của nữ bá tước nổi tiếng trong lịch sử hội họa.