Khách hàng nhận xét    Customer Testimonials

 

Mời các bạn xem một số nhận xét của các khách hàng về các sản phẩm của chúng tôi.

Here's what our valued customers have to say about our beautiful oil painting reproductions on canvas.

 

"We love the painting of our daughter, it is a wonderful likeness,
almost like she is in the room with us." Kat P., Cheltenham, England.

"Chúng tôi rất thích bức tranh vẽ con gái tôi, nó giống tuyệt vời, cảm tưởng như con bé đang ở trong phòng với chúng tôi vậy!" - Kat P., TP Cheltenham, Vương quốc Anh.

"Hi tranhsondauxuatkhau.com, it's just to let you know that your copy of Girl with Pearl Earring has arrived. It looks wonderful! My wife and I were discussing whether we should send the painting as a gift to our son in Hawaii. It was a difficult decision, but we finally decided that we want to keep that beautiful painting for ourselves! Thank you again, and thanks also to your artist." Lindsey K. Boston, MA, USA

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com, tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã nhận được bản chép của bức tranh Cô gái đeo khuyên tai bằng ngọc. Bản chép trông thật tuyệt! Vợ chồng tôi đã thảo luận liệu chúng tôi có nên gửi bức tranh làm quà tặng cho con trai đang sống tại Ha Oai hay không. Đó là một quyết định rất khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi muốn giữ lại bức tranh rất đẹp này cho riêng mình. Xin cảm ơn phòng tranh và cảm ơn họa sĩ đã vẽ nó." - Lindsey K., TP Boston, Hoa Kỳ.

"I just wanted to thank you for the beautiful painting - I actually could not believe my eyes when I saw it - thanks I will buy from you again. We did not think our painting would look this amazing - it really is a beautiful painting and we are delighted. Chloe M., Melbourne, Australia"

"Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn bạn vì bức tranh rất đẹp này - Tôi thực sự không tin vào mắt mình khi tôi nhìn thấy nó! Xin cảm ơn một lần nữa. Tôi sẽ còn đặt mua thêm tranh của các bạn. Chúng tôi đã không nghĩ rằng bản chép tranh của chúng tôi trông đáng kinh ngạc như vậy. Nó thực sự là một bản chép tranh rất đẹp và chúng tôi rất hài lòng!" - Chloe M., TP Melbourne, Úc.

"Dear tranhsondauxuatkhau.com, Thank you for the painting. I am more than pleased. Van Gogh's 'The Harvest' is one of my favorite paintings. Now I can have it in my home. Thank you! I want to thank you for another great job. My painting has arrived (Pierre-Auguste Renoir, Spring Bouquet) and it is wonderful. I'm more than pleased." Charlotte S., Calgary, AB, Canada.

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com, Cảm ơn bạn về bức tranh. Tôi thực sự quá hài lòng. Bức Mùa gặt của Van Gốc là một trong những tác phẩm yêu thích của tôi. Giờ thì tôi đã có thể có nó trong ngôi nhà của mình. Xin cảm ơn bạn. Tôi cũng xin cảm ơn bạn vì một tác phẩm khác nữa mà tôi vừa mới nhận được, bức tranh Bó hoa Mùa xuân của Renoir. Trông nó cũng rất tuyệt. Tôi rất thích!" - Charlotte S., TP Calgary, Canada.