Quá trình vẽ tranh    Our Painting Process


Tại phòng tranh của chúng tôi, tất cả các bức tranh đều được vẽ theo phương pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống nhiều lớp: vải toan chất lượng cao được căng trên xát xi gỗ và đặt trên giá vẽ để vẽ. Các họa sĩ cố gắng bám sát bản gốc tối đa về chi tiết, màu sắc và bút pháp. Mỗi bức tranh đều trải qua 5 bước vẽ: 1) Vẽ phác các hình khối chính, 2) Vẽ lót các mảng mầu, 3) Lên chi tiết sơ bộ, 4) Lên chi tiết kỹ, 5) Hoàn thiện tác phẩm và đảm bảo rằng bản chép bám sát tối đa bản gốc.

Toàn bộ quá trình vẽ kéo dài trung bình khoảng 3 tuần, những tác phẩm có độ chi tiết cao có thể mất nhiều thời gian hơn. Những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng thường cũng đòi hỏi thời gian nhiều hơn do các lớp sơn được vẽ dày hơn nên đòi hỏi thời gian khô lâu hơn. Yêu cầu về thời gian là cần thiết để đảm bảo các bức tranh đạt trạng thái no mầu khi áp dụng kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu nhiều lớp. Mỗi lớp sơn dầu cần thời gian để khô trước khi một lớp mới được vẽ tiếp lên trên, điều này sẽ làm cho bức tranh trở nên đẹp hơn, chi tiết hơn và bền hơn với thời gian.

All paintings go thru the traditional painting process where a canvas is primed, stretched on wooden bars and paint on artist studio easel. Our artists do everything to ensure that your reproduction is close to the original in texture, color, and shape details. We follow 5 steps for each painting that is commissioned: 1) The drawing of the shapes, 2) apply the undertones to the canvas, 3) fill in the painting with the color and details, 4) focus on the details, and 5) finishing touches to ensure the reproduction matches the original art.

The entire process takes approximately 3 weeks, although for paintings with greater details it can take longer. For Impressionist and Post-Impressionist movement paintings the process can also take longer as there is generous amounts of oils applied to the canvas, which requires increased drying time for the oils to dry.  This is required to achieve the deep texture using multiple layers of brushstrokes over many days. The oil paint needs time to dry before a new layers are added until finally the painting comes to life with the finest details painted last. 

Cô gái rót sữa - Họa sĩ Johannes Vermeer

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

Cảnh biển - Họa sĩ Ivan Aivazovsky

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

Vẽ chân dung từ ảnh chụp

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

Cánh đồng lúa

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6