Pierre-Auguste Renoir

French, Impressionism, 1841-1919

 Page 1 of 1  


REN-01 Hai chị em
Giá: Liên hệREN-02 The Pont des Arts, Paris
Giá: Liên hệ

REN-03 Spring Bouquet
Giá: Liên hệ

REN-04 Flowers in a vase
Giá: Liên hệ
 
REN-05 Still Life Flowers
Giá: Liên hệ
 
REN-06 Romaine Lascaux
Giá: Liên hệ
 
REN-07 Vase of Chrysanthemums
Giá: Liên hệ
 
REN-08 The Skiff
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

Pierre-Auguste Renoir, thường được gọi là Auguste Renoir (1841-1919), là họa sĩ người Pháp, một họa sĩ hàng đầu trong việc phát triển phong cách hội họa ấn tượng.

Các bức tranh của Renoir nổi bật với ánh sáng rực rỡ và màu sắc bão hòa của chúng. Ông thường tập trung vào thể loại người. Nữ khỏa thân là một trong những chủ đề chính của ông. Trong phong cách hội họa ấn tượng đặc trưng, Renoir đã gợi ý các chi tiết của một cảnh thông qua những nét cọ màu được vẽ một cách tự do, để cho các nhân vật trong tranh của ông nhẹ nhàng kết hợp với nhau và môi trường xung quanh.

Pierre-Auguste Renoir, commonly known as Auguste Renoir (1841–1919), was a French artist who was a leading painter in the development of the Impressionist style.

Renoir's paintings are notable for their vibrant light and saturated color, most often focusing on people in intimate and candid compositions. The female nude was one of his primary subjects. In characteristic Impressionist style, Renoir suggested the details of a scene through freely brushed touches of color, so that his figures softly fuse with one another and their surroundings.