Tranh bộ    Modern Abstract Multi-panel Frameless Paintings

 

Tranh bộ là một hình thức thể hiện mới, mang phong cách hiện đại của các tác phẩm hội họa, rất thích hợp để trang trí trong các căn hộ chung cư.

Tranh bộ gồm nhiều bức tranh nhỏ, nếu chỉ nhìn riêng rẽ thì không có ý nghĩa gì, nhưng khi ghép lại với nhau sẽ cho ta một bức tranh tổng thể hoàn chỉnh.

 

 Page 1 of  1   


TBO-001
Giá: Liên hệ

TBO-002
Giá: Liên hệ

TBO-003
Giá: Liên hệ

TBO-004
Giá: Liên hệ

TBO-005
Giá: Liên hệ

TBO-006
Giá: Liên hệ

TBO-007
Giá: Liên hệ

TBO-008
Giá: Liên hệ

TBO-009
Giá: Liên hệ

TBO-010
Giá: Liên hệ

TBO-011
Giá: Liên hệ

TBO-012
Giá: Liên hệ

TBO-013
Giá: Liên hệ

TBO-014
Giá: Liên hệ

TBO-015
Giá: Liên hệ

TBO-016
Giá: Liên hệ

TBO-017
Giá: Liên hệ

TBO-018
Giá: Liên hệ

TBO-019
Giá: Liên hệ

TBO-020
Giá: Liên hệ

TBO-021
Giá: Liên hệ

TBO-022
Giá: Liên hệ

TBO-023
Giá: Liên hệ

TBO-024
Giá: Liên hệ

TBO-025
Giá: Liên hệ

TBO-026
Giá: Liên hệ

TBO-027
Giá: Liên hệ

TBO-028
Giá: Liên hệ

 Page 1 of  1