Tranh chân dung    Your Own Portrait

 

Vẽ tranh chân dung từ ảnh chụp là thế mạnh của Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu. Các nghệ nhân vẽ tranh chân dung hàng đầu Việt Nam sẽ biến những tấm ảnh chụp mong manh của các bạn thành những bức tranh sơn dầu có hồn, đầy chất nghệ thuật và có thể lưu giữ cho muôn đời con cháu mai sau.

Dưới đây là một số tranh chân dung được thực hiện tại Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu.

Nếu các bạn có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn cần thiết. Xem chi tiết cách đặt vẽ tranh chân dung tại trang:

Tranh vẽ lại từ ảnh chụp

Painting portrait from photos is our strength. Our skillful artists are on-hand ready to re-create any photo you have. Your portrait will be a treasure not only for you but also your next generation since it can remain intact over years!

The following is our newly-painted samples.

To commission your portrait, please contact us for the advice. See the steps to commission a portrait at

Photos to Oil Paintings

 

 Page 1 of 1    
 
 
 

 Page 1 of 1