Tranh động vật    Animal Paintings

 

Một họa sĩ vẽ tranh động vật là một nghệ sĩ chuyên về hay nổi tiếng với kỹ năng thể hiện chân dung của con vật, chủ yếu vào khoảng năm 1900. Trong thế kỷ vừa qua, "họa sĩ vẽ về động vật hoang dã" đã trở thành thuật ngữ được ưa thích cho các họa sỹ vẽ tranh động vật hiện đại.

An animal painter is an artist who specializes in or is known for their skill in the portrayal of animals, essentially up to about 1900. During the last century "wildlife artist" became the preferred term for contemporary animal painters.

 

 Page 1 of  1   


TDV-001
Giá: Liên hệ

TDV-002
Giá: Liên hệ

TDV-003
Giá: Liên hệ

TDV-004
Giá: Liên hệ

TDV-005
Giá: Liên hệ

TDV-006
Giá: Liên hệ

TDV-007
Giá: Liên hệ

TDV-008
Giá: Liên hệ

TDV-009
Giá: Liên hệ

TDV-010
Giá: Liên hệ

TDV-011
Giá: Liên hệ

TDV-012
Giá: Liên hệ

TDV-013 Tranh hổ
Giá: Liên hệ
 
 
 
 

 Page 1 of  1