Tranh hoa, Tranh tĩnh vật    Flower, Still Life

 

Tranh tĩnh vật, tranh hoa là một tác phẩm nghệ thuật miêu tả chủ đề là các vật tĩnh, thường là các vật thể thông thường có thể là tự nhiên (thực phẩm, hoa, động vật chết, cây cối, đá hoặc vỏ sò) hoặc nhân tạo (cốc thủy tinh, sách, bình, đồ trang sức, tiền xu ...).

Nếu bạn muốn đặt vẽ tranh hoa, tranh tĩnh vật theo kích thước phù hợp, có thể tham khảo các mẫu bên dưới hoặc liên hệ và gửi cho chúng tôi mẫu của bạn.

Để xem tranh hoa, tranh tĩnh vật có sẵn tại Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, các bạn có thể xem tại trang:

Tranh mới vẽ
Tranh có sẵn

A still life is a work of art depicting mostly inanimate subject matter, typically commonplace objects which may be either natural (food, flowers, dead animals, plants, rocks, or shells) or man-made (drinking glasses, books, vases, jewelry, coins, pipes, and so on).

If you would like to order still life painting in the right size, please refer to the samples below or contact us and send us your samples.

To see the still life paintings available at our gallery, you can see the pages:

New Arrival Paintings
In Stock Paintings

 

 Page 1 of 1   


TVH-001 Hoa diên vĩ
Giá: Liên hệ

TVH-002 Hoa hướng dương
Giá: Liên hệ

TVH-003 Almond Blossom
Giá: Liên hệ

TVH-004
Giá: Liên hệ

TVH-005 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ

TVH-006
Giá: Liên hệ

TVH-007
Giá: Liên hệ

TVH-008 Hoa mẫu đơn
Giá: Liên hệ

TVH-009 Hoa mẫu đơn
Giá: Liên hệ

TVH-010 Hoa mẫu đơn
Giá: Liên hệ

TVH-011 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-012 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-013 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-014 Sen trong hồ
Giá: Liên hệ

TVH-015 Làng sen
Giá: Liên hệ

TVH-016 Cá chép bên ao sen
Giá: Liên hệ

TVH-017 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-018 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-019 Cá chép bên ao sen
Giá: Liên hệ

TVH-020 Hoa hướng dương
Giá: Liên hệ

TVH-021 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
TVH-022 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-023 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-024 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-025 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-026 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-027 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-028 Tĩnh vật hoa quả
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-029 Tĩnh vật hoa
Giá: Liên hệ
 
 
TVH-030 Hoa mẫu đơn 
Giá: Liên hệ
 

TVH-031 Hoa súng
Giá: Liên hệ

TVH-032 Hoa sen
Giá: Liên hệ
 

TVH-033 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-034 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-035 Hoa sen
Giá: Liên hệ

TVH-036 Hoa sen
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1