Tranh người    People Paintings

 


Tranh vẽ người là một tác phẩm nghệ thuật với chủ đề chính là con người, có mặc trang phục hoặc khỏa thân. Tranh vẽ người cũng có thể đề cập đến hoạt động sáng tạo của con người như làm việc. Con người đã trở thành một trong những đối tượng nghệ thuật thường xuyên kể từ bức tranh đầu tiên của thời kỳ đồ đá, và đã được tái diễn trong nhiều phong cách khác nhau trong suốt lịch sử loài người.

Không giống như các bản phác họa người thường là những bức hình khỏa thân, tranh vẽ người thường mô tả các nhân vật lịch sử, huyền thoại hay tưởng tượng thường mặc những bộ trang phục phù hợp. Tranh chân dung là một bức tranh vẽ người tập trung vào việc thể hiện hình ảnh của một cá nhân hoặc một nhóm cụ thể giống nhất có thể.

A figure painting is a work of fine art in any of the painting media with the primary subject being the human figure, whether clothed or nude. Figure painting may also refer to the activity of creating such a work. The human figure has been one of the constant subjects of art since the first stone age cave paintings, and has been reinterpreted in various styles throughout history.

Unlike figure drawings which are usually nudes, figure paintings are often historical, mythological or imaginary depictions that may have figures in appropriate costumes. A portrait painting is a figure painting that focuses on the creation of a likeness of a particular individual or group.

 

 Page 1 of  1   


TNG-001 Quý bà Godiva
Giá: Liên hệ

TNG-002 Nụ hôn
Giá: Liên hệ

TNG-003 Mẹ và bé
Giá: Liên hệ

TNG-004 Người đàn bà xa lạ
Giá: Liên hệ

TNG-005 Sự vô tội (Thánh thiện)
Giá: Liên hệ

TNG-006 Mona Lisa
Giá: Liên hệ

TNG-007 Thiếu nữ đeo khuyên tai
ngọc trai

Giá: Liên hệ

TNG-008 Rót sữa
Giá: Liên hệ

TNG-009 Napoleon vượt dãy Al pơ
Giá: Liên hệ

TNG-010
Giá: Liên hệ

TNG-011 Mùa xuân (Xích đu)
Giá: Liên hệ

TNG-012 Hai chị em
Giá: Liên hệ

 Page 1 of  1