Tranh phong cảnh    Landscape Paintings

 

Tranh phong cảnh là sự miêu tả cảnh quan thiên nhiên như núi, thung lũng, cây cối, sông và rừng, đặc biệt là nơi mà chủ thể chính là một tầm nhìn rộng - với các yếu tố được sắp xếp, bố cục mạch lạc. Bầu trời thường xuất hiện trong tranh phong cảnh, và thời tiết thường là một yếu tố của bố cục. Tranh phong cảnh mang thiên nhiên tươi đẹp vào không gian sống và làm việc của chúng ta, giúp xua đi cái mệt nhọc, căng thẳng trong cuộc sống hiện tại, đem lại bình an, hạnh phúc.

Nếu bạn muốn đặt vẽ tranh phong cảnh theo kích thước phù hợp, có thể tham khảo các mẫu bên dưới hoặc liên hệ và gửi cho chúng tôi mẫu của bạn.

Để xem tranh phong cảnh có sẵn tại Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, các bạn có thể xem tại trang:

Tranh mới vẽ
Tranh có sẵn

Landscape painting, also known as landscape art, is the depiction in art of landscapes – natural scenery such as mountains, valleys, trees, rivers, and forests, especially where the main subject is a wide view – with its elements arranged into a coherent composition. Sky is almost always included in the view, and weather is often an element of the composition.

Scenery brings a beautiful nature into our living and working space, helping to dispel the tiring, stressfulness in our present life, bringing peace and happiness.

If you would like to order landscape painting in the right size, please refer to the samples below or contact us and send us your samples.

To see the landscape paintings available at our gallery, you can see the pages: 

New Arrival Paintings
In Stock Paintings

 

 Page 1 of  1   


TPC-001 Mùa thu vàng
Giá: Liên hệ

TPC-002 Sự yên tĩnh vĩnh hằng
Giá: Liên hệ

TPC-003 Trên mặt hồ
Giá: Liên hệ

TPC-004 The Customs House, Morning Effect
Giá: Liên hệ

TPC-005 The La Rue Bavolle at Honfleur
Giá: Liên hệ

TPC-006 Village On The Banks Of The Seine
Giá: Liên hệ

TPC-007 The Bridge at Villeneuve la Garenne
Giá: Liên hệ

TPC-008 Cánh đồng lúa mỳ
Giá: Liên hệ

TPC-009 Mưa trong rừng sồi
Giá: Liên hệ

TPC-010 Rừng sồi
Giá: Liên hệ

TPC-011 The Hetch Hetchy Valley, California
Giá: Liên hệ

TPC-012 Sierra Nevada
Giá: Liên hệ

TPC-013 Starry Night Over the Rhone
Giá: Liên hệ
 
 
TPC-014 Field with Flowers near Arles
Giá: Liên hệ

TPC-015
Giá: Liên hệ
 

TPC-016
Giá: Liên hệ
 

TPC-017
Giá: Liên hệ
 

TPC-018
Giá: Liên hệ
 

TPC-019
Giá: Liên hệ
 

TPC-020
Giá: Liên hệ
 

TPC-021
Giá: Liên hệ
 

TPC-022 Thiên đường trên núi
Giá: Liên hệ
 

TPC-023
Giá: Liên hệ
 

TPC-024
Giá: Liên hệ
 

TPC-025
Giá: Liên hệ
 

TPC-026
Giá: Liên hệ
 

TPC-027
Giá: Liên hệ
 

TPC-028
Giá: Liên hệ
 

TPC-029
Giá: Liên hệ

TPC-030
Giá: Liên hệ

TPC-031 Sau cơn mưa
Giá: Liên hệ

TPC-032 Làng sen
Giá: Liên hệ

TPC-033
Giá: Liên hệ
 

TPC-034
Giá: Liên hệ
 

TPC-035
Giá: Liên hệ
 

TPC-036
Giá: Liên hệ
 

 Page 1 of  1