Tranh tôn giáo    Religion Paintings

 

Nghệ thuật tôn giáo là hình ảnh nghệ thuật sử dụng cảm hứng tôn giáo và họa tiết và thường nhằm nâng cao tâm trí cho tinh thần. Nghệ thuật thiêng liêng liên quan đến các nghi thức nghi lễ và tục lệ và các khía cạnh thực tiễn và hoạt động của con đường hiện thực hóa tinh thần trong truyền thống tôn giáo của nghệ sĩ.

Religious art is artistic imagery using religious inspiration and motifs and is often intended to uplift the mind to the spiritual. Sacred art involves the ritual and cultic practices and practical and operative aspects of the path of the spiritual realization within the artist's religious tradition.

 

 Page 1 of  1   


TTG-001
Giá: Liên hệ

TTG-002
Giá: Liên hệ

TTG-003
Giá: Liên hệ

TTG-004
Giá: Liên hệ

TTG-005
Giá: Liên hệ

TTG-006
Giá: Liên hệ

TTG-007
Giá: Liên hệ

TTG-008
Giá: Liên hệ

 Page 1 of  1