Tranh treo phòng làm việc     Paintings in study room and in the office
 

Đối với phòng làm việc (phòng đọc sách) tại nhà, bạn nên tùy theo không gian rộng hẹp mà chọn kích thước tranh cho phù hợp. Tranh treo phòng làm việc thường là tranh phong cảnh, tranh hoa khổ nhỏ và nhỡ.

Đối với phòng làm việc tại công sở, bạn nên chọn tranh phong cảnh hoặc tranh phong thủy khổ vừa và lớn.

Các bạn có thể tham khảo tranh treo phòng làm việc do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện trong các ảnh chụp dưới đây.