Tranh treo phòng ngủ     Paintings in bedroom
 

Tranh treo phòng ngủ thường là tranh phong cảnh, tranh hoa khổ nhỏ và nhỡ.

Các bạn có thể tham khảo tranh treo phòng ngủ do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện trong các ảnh chụp dưới đây.