Tranh treo phòng thờ     Paintings in altar area
 

Phòng thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi ngôi nhà, nơi gia chủ thờ gia tiên, thờ phật.

Tranh treo phòng thờ không gì hợp hơn là dùng tranh sen. Hoa sen là biểu tượng của phật giáo.

Các bạn có thể tham khảo tranh treo phòng thờ do Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu thực hiện trong các ảnh chụp dưới đây.