Tranh vẽ lại từ ảnh chụp    Photos to Oil Paintings


Chuyển thể ảnh chụp của bạn thành tranh sơn dầu vẽ thủ công 100%

Các nghệ nhân của Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu có thể chuyển thể những tấm ảnh chụp quý giá của các bạn thành những tác phẩm tranh sơn dầu vẽ thủ công 100%, đầy chất nghệ thuật và có thể lưu lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Những thể loại ảnh chụp sau các bạn có thể gửi cho phòng tranh chúng tôi để chuyển thể thành tranh sơn dầu:

 • Ảnh chụp chân dung gia đình 
 • Ảnh cưới 
 • Ảnh bạn chụp
 
 • Ảnh chụp vật nuôi yêu thích của bạn
 • Ảnh nhà, xe ô tô, ... của bạn 
 • Ảnh chụp một bức tranh yêu thích của bạn 


Để đặt hàng, các bạn có thể làm theo các bước sau:

Hãy gửi email cho chúng tôi với các nội dung sau:

1. Các yêu cầu của bạn (nếu có)

2. Kích thước tranh (chưa có khung)

3. Ảnh chụp đính kèm

Lưu ý: Ảnh chụp độ phân giải càng cao, càng rõ ràng, sắc nét sẽ giúp các họa sĩ vẽ chính xác hơn. Vì vậy hãy chọn ra những bức ảnh tốt nhất của các bạn để gửi cho chúng tôi.

Sau khi nhận được email với các yêu cầu cụ thể của bạn, chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn. Nếu bạn đồng ý xin vui lòng gửi tiền đặt cọc, sau đó các họa sĩ của chúng tôi sẽ tiến hành vẽ tranh cho bạn.

Thời gian vẽ thường kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần. Khi tranh khô, chúng tôi sẽ chụp ảnh gửi cho bạn kiểm tra. Chỉ sau khi bạn đồng ý, chúng tôi mới gửi tranh cho bạn. Bạn cần thanh toán phần tiền còn lại trước khi chúng tôi gửi tranh. Chúng tôi sẽ gửi tranh đến tận nhà của bạn, dù bạn ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Nếu các bạn ở nước ngoài, tranh được gửi sẽ không có khung để đảm bảo vận chuyển an toàn. Đối với các bạn ở Việt Nam, tranh gửi đã bao gồm khung (các bạn vui lòng chọn mẫu khung trước ở phần Khung tranh).
Turn Your Photos Into 100% Hand-Painted Oil Paintings

tranhsondauxuatkhau.com can turn your precious photos into genuine 100% hand-painted canvas oil paintings by our master artists. If you have photos you would like to reproduce as oil paintings on canvas, then it is very easy and affordable. We will assign one of our experienced artist to create the masterpiece from your photos. This custom artwork is very special and unique just for you. We're confident that you'll enjoy and treasured your painting for a long time. Below are some of the photos you can send us to have reproduce into an oil painting.

 • Your family portrait photos 
 • Your special wedding photos 
 • Digital photos that you took 
 
 • Photos of your favorite pet 
 • Photos of your house, cars, etc... 
 • An image of your favorite painting 

Create your own masterpiece easily with steps as below:

Send us an e-mail with the following:

1. your special instructions, if any

2. your desired size

3. your photo attach to the email

Please note: The better the resolutions of the photo, the better we can reproduce the painting. So please take this into account and send us your best possible digital photos. Having said that, we are professional artists and will do our very best to create your masterpiece.

Once we receive your e-mail we will send a reply (usually within 24 hours) and provide you with a price quote based on your desired size and complexity of the photo. If you agree with the price quote, you can then make the custom order purchase using the link we send you in the e-mail.

Once we receive the order and verified payment, we will begin the reproduction of your painting. It takes about 4-6 weeks to complete the painting. When the painting is dry and safe for delivery, we will pack and deliver the painting to your door. We offer Free Shipping Worldwide.

Ảnh chụp    Photo

Tranh vẽ    Our Oil Painting