Johannes Vermeer

Dutch, Baroque, 1632–1675

 Page 1 of 1   


VER-01 Girl with a Pearl Earring
Giá: Liên hệ


VER-02 The Milkmaid
Giá: Liên hệ

VER-03 View of Delft
Giá: Liên hệ

VER-04 The Little Street
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

Johannes, Jan hay Johan Vermeer (1632-1675) là hoạ sĩ người Hà Lan chuyên vẽ các cảnh nội thất trong nhà của tầng lớp trung lưu. Ông dường như không bao giờ giàu có, để lại vợ và con trong cảnh nợ nần sau khi ông mất, có lẽ vì ông đã sáng tác tương đối ít tranh.

Vermeer sáng tác chậm và rất cẩn thận, thường xuyên sử dụng loại sơn dầu rất đắt tiền. Ông đặc biệt nổi tiếng bời khả năng xử lý lão luyện và sử dụng ánh sáng trong các tác phẩm của mình.

Là họa sĩ nổi tiếng trong thời gian ông sống ở Delft và The Hague, ông được nhắc đến trong cuốn sách của Arnold Houbraken về hội họa Hà Lan thế kỷ 17 (Grand Theatre of Dutch Painters and Women Artists). Trong thế kỷ 19, Vermeer đã được Gustav Friedrich Waagen và Théophile Thoré-Bürger tái phát hiện. Họ đã xuất bản một cuốn sách giới thiệu 66 bức tranh của ông, mặc dù chỉ có 34 bức tranh trong số đó ngày nay được xác định là của ông. Kể từ đó, danh tiếng của Vermeer đã nổi lên như cồn, và giờ đây ông được biết đến như là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của kỷ nguyên vàng của hội họa Hà Lan.

Johannes, Jan or Johan Vermeer (1632-1675) was a Dutch painter who specialized in domestic interior scenes of middle-class life. He seems never to have been particularly wealthy, leaving his wife and children in debt at his death, perhaps because he produced relatively few paintings.

Vermeer worked slowly and with great care, and frequently used very expensive pigments. He is particularly renowned for his masterly treatment and use of light in his work.

Recognized during his lifetime in Delft and The Hague, he was barely mentioned in Arnold Houbraken's major source book on 17th-century Dutch painting (Grand Theatre of Dutch Painters and Women Artists). In the 19th century, Vermeer was rediscovered by Gustav Friedrich Waagen and Théophile Thoré-Bürger, who published an essay attributing 66 pictures to him, although only 34 paintings are universally attributed to him today. Since that time, Vermeer's reputation has grown, and he is now acknowledged as one of the greatest painters of the Dutch Golden Age.