Leonardo Da Vinci

Italian, Renaissance, 1452-1519

 Page 1 of 1   


VIN-01 Mona Lisa
Giá: Liên hệ


VIN-02 Lady with an Ermine
Giá: Liên hệ

VIN-03 The Madonna and Child
Giá: Liên hệ

VIN-04 The Baptism of Christ
Giá: Liên hệ

 Page 1 of 1   

 

Leonardo da Vinci (1452-1519) là một thiên tài bách khoa người Ý. Ông là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà toán học, kỹ sư, nhà phát minh, nhà giải phẫu học, nhà địa chất, nhà vẽ bản đồ, nhà thực vật học và nhà văn. Ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và có lẽ là người có tài năng đa dạng nhất từng sống. Thiên tài của ông, có lẽ nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào khác, điển hình về lý tưởng nhân văn thời Phục hưng. Leonardo thường được mô tả như là nguyên mẫu của thời Phục hưng, một người có "sự tò mò không thể kiểm soát" và "trí tưởng tượng sáng tạo một cách nhanh chóng". Theo nhà sử học nghệ thuật Helen Gardner, phạm vi và chiều sâu của các mối quan tâm của ông đã không có tiền lệ và "tâm trí và tính cách của ông dường như là siêu nhân, người đàn ông bí ẩn và xa xôi". Marco Rosci nói rằng mặc dù có nhiều suy đoán về Leonardo, tầm nhìn của ông đối với thế giới về cơ bản là hợp lý chứ không phải bí ẩn, và các phương pháp thực nghiệm ông đã sử dụng là không bình thường trong thời đại của ông.

Leonardo nổi tiếng nhất như là một họa sĩ. Trong số các tác phẩm của mình, Mona Lisa là bức chân dung nổi tiếng nhất và tác phẩm Bữa tối cuối cùng là bức tranh tôn giáo được chép lại nhiều nhất mọi thời đại, với danh tiếng của nó có thể sánh với tác phẩm Chúa đã sinh ra Adam của Michelangelo.

Leonardo da Vinci, (1452–1519) was an Italian polymath. He was a painter, sculptor, architect, musician, mathematician, engineer, inventor, anatomist, geologist, cartographer, botanist, and writer. He is widely considered to be one of the greatest painters of all time and perhaps the most diversely talented person ever to have lived. His genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal. Leonardo has often been described as the archetype of the Renaissance Man, a man of "unquenchable curiosity" and "feverishly inventive imagination". According to art historian Helen Gardner, the scope and depth of his interests were without precedent and "his mind and personality seem to us superhuman, the man himself mysterious and remote". Marco Rosci states that while there is much speculation about Leonardo, his vision of the world is essentially logical rather than mysterious, and that the empirical methods he employed were unusual for his time.

Leonardo was, and is, renowned primarily as a painter. Among his works, the Mona Lisa is the most famous and most parodied portrait and The Last Supper the most reproduced religious painting of all time, with their fame approached only by Michelangelo's The Creation of Adam.