100% vẽ tay

Cập nhật: 2017-01-18 09:02:58
Lượt xem: 127

Vẽ thủ công hoàn toàn

Tại Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, tranh sơn dầu được vẽ thủ công hoàn toàn bởi các nghệ nhân tranh sơn dầu hàng đầu Việt Nam theo quy trình vẽ tranh sơn dầu nhiều lớp để đảm bảo bức tranh có hồn, có chiều sâu và độ bền sản phẩm cao nhất.

Theo quy trình này mỗi bức tranh trung bình cần thời gian một tháng để hoàn thành.

Các bài viết khác