Quá trình vẽ tranh

Cập nhật: 2020-02-26 03:16:44
Lượt xem: 127

  

Quá trình vẽ tranh sơn dầu cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu của Phòng tranh sơn dầu xuất khẩu

Tại phòng tranh sơn dầu xuất khẩu, tất cả các bức tranh đều được vẽ theo phương pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống nhiều lớp. Các họa sĩ cố gắng bám sát bản gốc tối đa về chi tiết, màu sắc và bút pháp. Mỗi bức tranh đều trải qua các bước vẽ: 1) Vẽ phác các hình khối chính, 2) Vẽ lót các mảng mầu, 3) Lên chi tiết sơ bộ, 4) Lên chi tiết kỹ, 5) Hoàn thiện tác phẩm, 6) Rà soát lần cuối để đảm bảo rằng bản chép bám sát tối đa bản gốc về chi tiết, màu sắc và bút pháp.

Toàn bộ quá trình vẽ tranh sơn dầu cao cấp kéo dài trung bình khoảng 3 tuần đến 4 tuần, những tác phẩm có độ phức tạp và chi tiết cao có thể mất nhiều thời gian hơn. Những bức tranh sơn dầu thuộc trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng thường đòi hỏi thời gian nhiều hơn do các lớp sơn được vẽ dày hơn nên thời gian khô lâu hơn. Yêu cầu về thời gian là cần thiết để đảm bảo các bức tranh đạt trạng thái no mầu khi áp dụng kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu nhiều lớp. Mỗi lớp sơn dầu cần thời gian để khô trước khi một lớp mới được vẽ tiếp lên trên, điều này sẽ làm cho bức tranh có màu sắc đẹp hơn, chi tiết hơn và bền hơn với thời gian. 

Bên cạnh quy trình vẽ tranh sơn dầu nhiều lớp, để tranh sơn dầu Châu Âu có màu sắc đẹp và độ bền cao nhất thiết phải sử dụng họa phẩm chất lượng cao. 
 

Cô gái rót sữa - Danh họa Johannes Vermeer

Cô gái rót sữa - Bước 1 Cô gái rót sữa - Bước 2

Cô gái rót sữa - Bước 3 Cô gái rót sữa - Bước 4

Cô gái rót sữa - Bước 5 Cô gái rót sữa - Bước 6

Cảnh biển - Danh họa Ivan Aivazovsky

Cảnh biển - Bước 1 Cảnh biển - Bước 2

Cảnh biển - Bước 3 Cảnh biển - Bước 4

Cảnh biển - Bước 5 Cảnh biển - Bước 6

Vẽ chân dung từ ảnh chụp

Chân dung - Bước 1 Chân dung - Bước 2

Chân dung - Bước 3 Chân dung - Bước 4

Chân dung - Bước 5 Chân dung - Bước 6

Cánh đồng lúa mỳ

Cánh đồng lúa - Bước 1 Cánh đồng lúa - Bước 2

Cánh đồng lúa - Bước 3 Cánh đồng lúa - Bước 4

Cánh đồng lúa - Bước 5 Cánh đồng lúa - Bước 6

Xem thêm:
Quá trình vẽ tranh Buổi sáng trong rừng thông của danh họa Ivan Shishkin

Quá trình vẽ tranh Mặt trời chiếu sáng rừng thông của danh họa Ivan Shishkin

Quá trình vẽ tranh tĩnh vật hoa

Chất lượng tranh

Các bài viết khác