Bác Mai Ái Trực, TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 2019-11-02 08:37:00
Lượt xem: 127

"Xin chào phòng tranh! Tôi đã nhận được tranh ngày hôm qua. Bức tranh treo lên rất đẹp! Cả nhà đều thích và bạn bè đến chơi ai cũng khen đẹp! Cảm ơn phòng tranh và cho tôi gửi lời cảm ơn đến họa sĩ đã vẽ bức tranh đó!"

"Xin chào phòng tranh! Tôi gọi để thông báo tôi đã nhận được tranh ngày hôm qua. Bức tranh treo lên rất đẹp! Cả nhà đều thích và bạn bè đến chơi ai cũng khen đẹp! Cảm ơn phòng tranh và cho tôi gửi lời cảm ơn đến họa sĩ đã vẽ bức tranh đó!" - Bác Mai Ái Trực. TP. Hồ Chí Minh.

04/7/2014


Bức Tĩnh vật hoa quả bác Mai Ái Trực mua để treo ở phòng ăn của gia đình.

Các bài viết khác