Cô Hồ Nguyệt Ánh, TP Hà Nội

Cập nhật: 2020-04-25 05:39:07
Lượt xem: 127

"Mình đã mua 5 bức tranh của phòng tranh này rồi, thật sự là ưng ý. Vợ chồng bạn chủ phòng tranh là những người có tâm, nhiệt tình và vô cùng cẩn thận, tự tay họ mang tranh đến treo và hướng dẫn cách vệ sinh để tranh được bền đẹp."

"Mình đã mua 5 bức tranh của phòng tranh này rồi, thật sự là ưng ý. Vợ chồng bạn chủ phòng tranh là những người có tâm, nhiệt tình và vô cùng cẩn thận, tự tay họ mang tranh đến treo và hướng dẫn cách vệ sinh để tranh được bền đẹp."

Các bài viết khác